Poslední komentáře

Školení MS Excel - VBA III. - Visual Basic for Applications

Microsoft Excel - Visual Basic for Applications - VBA - III.

Popis školení

Školení je vhodné pro programátory v jazyce Visual Basic for Applications, kteří si chtějí rozšířit znalosti v problematice pokročilé práce s daty pomocí VBA. Školení se zaměřuje na problematiku importu a exportu dat pomocí VBA, propojení s externí databází, databázovým serverem nebo aplikacemi Microsoft Office (Access, Word). Představeny budou knihovny ADO, DAO, objekty connection a recordset, rozhraní ODBC. Výuka je založena na příkladech z praxe.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro účastníky kurzů Excel VBA I. a Excel VBA II., nebo programátory. Školení není určeno pro začátečníky ve VBA.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne v Excelu 2021, školení je ale vhodné i pro všechny uživatele Excelu 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Microsoft 365.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Práce s kontingenčními tabulkami ve VBA

1.1. Vytvoření kontingenční tabulky na základě dat v Excelu

1.2. Vytvoření kontingenční tabulky na základě externího zdroje dat

1.3. Úpravy parametrů a filtrů v kontingenční tabulce pomocí VBA

2. Propojení MS Excelu a databáze MS Accessu pomocí VBA

2.1. Automatický export z Accessu do Excelu pomocí VBA

2.2. Automatický Import do Accessu z Excelu pomocí VBA

3. Propojení Excelu s databázovým serverem pomocí ADO a VBA

3.1. Připojení k databázi, objekt connection

3.2. Definice zdroje dat, tabulka, SQL, objekt Recordset

3.3. Zadávání / prohlížení / úpravy dat v databázi pomocí VBA

3.4. Vytvoření formuláře pro Zadávání / prohlížení / úpravy dat

4. Propojení Excelu s Wordem pomocí VBA

4.1. Automatické doplňování údajů do Wordu z Excelu

4.2. Definice záložky – objekt Bookmark

4.3. Vyplnění textu v místě záložky

4.4. Uložení šablony pod novým jménem

5. Vytvoření aplikace s možností přihlašování uživatelů pomocí jména a hesla

5.1. Vytvoření přihlašovacího formuláře

5.2. Definice uživatelů, práv a hesel

5.3. Skrývání listů na základě práv přihlášeného uživatele

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.