Poslední komentáře

Rychlý pomocník ve Windows 10

Propojit dva vzdálené počítače pro správu či výuku lze různými způsoby. Pro propojení dvou počítačů s Windows 10 je pravděpodobně nejsnazší používat nástroj Rychlý pomocník (Quick Assist). Rychlý pomocník je bezplatný, nemusí se instalovat a je součástí všech aktuálních verzí Windows 10.

Microsoft do Windows 10 (od sestavení 1607) začlenil nástroj Rychlý pomocník (Quick Assist), který umožňuje propojení a sdílení obrazovky mezi dvěma vzdálenými počítači, přičemž počítače můžou být i v odlišných sítích.

Požadavky na straně poskytujícího spojení

 • Aktuální verze Windows 10
 • Účet Microsoft 365 (placená služba), nebo Hotmail.com, Outlook.com, Outlook.cz (zdarma)

Požadavky na straně přijímajícího spojení

 • Aktuální verze Windows 10

Jak přes Rychlého pomocníka počítače propojit?

Oba počítače musí mít spuštěného Rychlého pomocníka, jeho spuštění lze provést snadno z nabídky Start.

Quick Assist ve Windows 10

Rychlý pomocník v anglických Windows 10 - Quick Assist

Quick Assist ve Windows 10

Uživatel poskytující spojení volí Poskytnout pomoc jiné osobě (Assist Another Person), uživatel přijímající spojení zadává šesticiferný kód (viz níže), který u poskytnul uživatel Poskytující pomoc.

Rychlý pomocník ve Windows 10 Rychlý pomocník ve Windows 10

Uživatel poskytující spojení následně volí existující účet pro propojení (pokud Rychlého pomocníka použil již v minulosti), nebo zadá aktuální jméno a heslo k některé z microsoftích služeb (Microsoft 365, Outlook, Hotmail).

Rychlý pomocník ve Windows 10Rychlý pomocník ve Windows 10

Po přihlášení k Rychlému pomocníku se vygeneruje šestimístný kód (jehož platnost je 10 minut), který je potřeba e-mailem, telefonem nebo jiným rychlým způsobem poskytnout uživateli, ke kterému máme v úmyslu se připojit.

Rychlý pomocník ve Windows 10 Rychlý pomocník ve Windows 10

Uživatel, ke kterému se máme v úmyslu připojit, zadá tento kód do svého spuštěného Rychlého pomocníka a kód potvrdí tlačítkem Sdílet obrazovku.

Rychlý pomocník ve Windows 10Rychlý pomocník ve Windows 10

Uživatel poskytující spojení/pomoc následně volí, zda chce u protistrany Převzít úplné řízení (Take full control), tedy že bude moci na cizím počítači pohybovat myší a potvrzovat příkazy, nebo zda má v úmyslu pouze Zobrazit obrazovku (View screen) a volí Pokračovat (Continue).

Rychlý pomocník ve Windows 10 Rychlý pomocník ve Windows 10

Uživatel přijímající spojení následně odsouhlasí (Allow) přístup protistrany do svého počítače.

Rychlý pomocník ve Windows 10 Rychlý pomocník ve Windows 10

Spojení je nyní aktivní, uživatel poskytující pomoc vidí do počítače protistrany a může jej ovládat.

Uživatel přijímající pomoc má kolem obrazovky neznatelný rámeček a v horní části ovládací prvek, přes který může posílat zprávy, pozastavit sdílení nebo sdílení zcela ukončit.

Quick Assist ve Windows 10

Quick Assist ve Windows 10

Uživatel poskytující pomoc má k dispozici okno, v kterém má k dispozici několik užitečných příkazů:

 • Vybrat monitor;
 • přidat poznámku (lze něco nakreslit, zakroužkovat nebo napsat);
 • poslat textovou radu;
 • restartovat počítač;
 • zobrazit Správce úloh;
 • znovu se připojit;
 • pozastavit spojení;
 • nebo se odpojit.

Po ukončení spojení stačí nástroj Rychlý pomocník zavřít křížkem.

Co Rychlý pomocník neumožňuje

 • Propojení více počítačů a přepínání se mezi němi;
 • audiohovory, videohovory (na to se hodí např. Microsoft Teams);
 • připojení ke starším Windows nebo jiným operačním systémům;
 • přenos souborů mezi počítači.

Rychlý pomocník je k dispozici na verzích Windows 10 Pro i Home, je jedno, jakou verzi má uživatel poskytující pomoc i uživatel přijímající pomoc.