Poslední komentáře

Buďte efektivní a vzdělávejte se na dálku

Vzdělávání na dálkuNaprostou většinu kurzů nabízíme i na dálku přes internet. Nemusíte nikam cestovat, výuka probíhá z poklidu domova nebo vaší kanceláře a pro úspěšné absolvování výuky postačí váš běžný počítač. Vzdělávání na dálku je vhodné pro skupiny i jednotlivce, a to s požadavkem na jakoukoli úroveň kurzů, tedy od základů až po programování.

Co pro účast na kurzu na dálku potřebujete?

Vlastní počítač (stolní nebo laptop) se stabilním připojením k internetu. V případě kurzů G Suite nainstalovaný internetový prohlížeč Chrome, v případě kurzů zaměřených na produkty společnosti Microsoft, jejich kancelářský balík Office, Project, Visio atd. Váš počítač nemusí mít webkameru, podmínkou je ale funkční mikrofon, který bude použit pro komunikaci s lektorem. Dále si pro výuku najděte klidné místo, kde nebudete rušeni a budete se moci v klidu soustředit na výuku.

Příprava před kurzem ze strany účastníka

Připojení počítače účastníka kurzu k obrazovce počítače lektora je velmi jednoduché, nicméně každý účastník obdrží v dostatečném předstihu srozumitelný návod, jak v pár krocích propojení provést. Pokud by měl účastník kurzu nějaký problém, lektor pomůže.

Jak probíhá výklad, resp. komunikace mezi lektorem a účastníky?

Lektor představuje probíranou látku, dává prostor účastníkům, aby si jednotlivá témata procvičili a poznamenali. Lektor se při online výuce aktivní dotazuje, zda účastníci chápou probíranou látku, zda si ji dostatečně vyzkoušeli a poznamenali. Lektor taktéž zadává úkoly a kontroluje jejich plnění. Pokud je u účastníka kurzu s tématem problém (něco mu nejde), lektor může účastníka požádat o nasdílení jeho obrazovky a lektor může daný problém vysvětlit či vyřešit přímo na straně účastníka.

Konzultace

Vzděláváním na dálku lze realizovat i krátké konzultace pro jednotlivce i skupiny. Vše dle dohody a potřeb zákazníka.

Vzdělávání na dálku a technologie

Online kurzy lze technicky realizovat přes Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Webex, Skype, Twitch, Team Viewer nebo YouTube OnLine.
V případě zájmu o jakýkoli kurz formou na dálku nás kontaktujte.

Příklady vzdělávání na dálku

Příklad 1

Společnost První poradenská, s.r.o. potřebuje proškolit své zaměstnance v používání Google Dokumentů, objednává tedy školení G Suite. Výuka probíhá přes Google Meet.

Příklad 2

Společnost Just Communications, s.r.o. potřebuje proškolit zaměstnance v pokročilé problematice používání Microsoft Excel, programování ve Visual Basicu a Microsoft Projectu. Výuka proběhne přes Microsoft Teams.

Příklad 3

Jana a Pavlína pracují pro nadnárodní společnost a potřebují v Excelu spárovat různé účetní tabulky a najít rozdíly. V jejich společnosti se běžně používá Team Viewer, výuka tedy proběhne v této aplikaci.

Příklad 4

Jiří pracuje v automotive oblasti a trápí se s programováním automatického rozesílání faktur z Excelu do Outlooku. Výuka proběhne jako konzultace, lektor se zaměří pouze na otestování a vyřešení daného problému a výuka proběhne před Skype for Business, protože Jiřího zaměstnavatel tuto platformu využívá.